Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kurz

 

Agility je, jak již bylo řečeno, psí sport. Cílem je, aby pes překonal co nejrychleji a nejpřesněji překážky a to ve stanoveném pořadí. Pes neběží sám, ale samozřejmě se svým psovodem, který ho na určené překážky navádí. Jestliže na to pouze koukáte, řeknete si "Co na tom tak těžkého?", ale již po pár trénincích si uvědomíte, že je docela náročné psa správně navést na určenou překážku a sám sobě u toho neublížit.

 

Hodnocení agility

Velmi jednoduše - trestnými body. Jestliže pes shodí laťku na překážce, seskočí zónu na kladině, houpačce nebo áčku, je penalizován 5-ti trestnými body. Při oběhnutí překážky, nebo nepřekonání tunelu, je rovněž penalizován 5-ti trestnými body. Další trestné body se udělují za čas. (V případě, že dojde k překročení standardního vypočteného času.) Standardní čas se vypočítává podle délky tratě, která se vydělí postupovou rychlostí, která je určena rozhodčím a to podle povrchu a náročnosti tratě. Tým, pes a psovod, mohou být také diskvalifikováni.

 K diskvalifikaci dochází v případě, že:

 1.  pes překoná jinou než určenou překážku
 2. překoná správnou překážku, ale v opačném směru
 3. dojde k odmítnutí na trati nebo k neopravenému odmítnutí
 4. pes nebo psovod poruší (zboří) překážku tak, že ji nelze správně překonat
 5. přeskočení nebo překonání překážky psovodem
 6. pes během závodu opustí ohraničený prostor parkuru, nebo není pod kontrolou psovoda
 7. dotyk psovoda a psa, kterým je zabráněno odmítnutí či překonání nesprávné překážky
 8. dojde k překročení maximálního času (většinou je to dvojnásobek času standartního)
 9. nekorektní chování k rozhodčímu
 10. psovod sám přeruší běh psa
 11. hrubé zacházení se psem
 12. použijete jakékoliv motivační pomůcky na trati (párek, salám, piškot, hračka,…atd.), psovod ji samozřejmě nesmí mít ani v ruce, ani nikde jinde na trati
 13. pes se na parkuru vyvenčí (nebo si označkuje některou překážku)
 14. psovod cokoliv na trati ztratí (upustí)
 15. pes má obojek bez souhlasu rozhodčího

 

 Jak probíhají závody? 

Jako první je nutné se dostavit na prezenci. Zde předložíte očkovací a výkonností průkaz. Jestliže jste na svých prvních závodech, výkonnostní průkaz samozřejmě nemáte. V tomto případě je tedy nutné vyplnit žádost o výkonností průkaz. Poté jdete na prohlídku parkuru a pak už závodíte. Většinou se běhají tři parkury za den: jumping open a zkouška. Zkouška je v podstatě to samé jako open, ale běhají zde pouze soutěžící ve stejné výkonostní kategorii.

 

Výkonnostní kategorie

 • A1 - začátečníci. Ve zkouškách bývají nejlehčí parkury.
 • A2 - ti co splnili zkoušku A1 a to třikrát s hodnocením "výborně" - do 5,99 trestných bodů
 • A3 - "elitní třída", ti co v splnili zkoušku A2 s hodnocením "výborně" a to dokonce bez chyb a do třetího místa
 • A3CH - tento titul je doživotní a znamená, že se týmu podařilo obhájit elitní třídu A3 a to tři roky po sobě jdoucí
 

Velikostní kategorie

SMALL- pejsci, kteří mají v kohoutku do 34,99 cm včetně

MEDIUM- pejsci, kteří mají od 35 cm - 42,99 cm včetně

LARGE- pejsci, kteří mají víc jak 43 cm včetně

 Pokud se stane, že pes měří dva centimetry od vrchní či spodní hranice, je nutné přeměření dalším rozhodčím.

 

Překážky

Překážky na trati se dělí do 3 skupin :

 • skokové -  skok vysoký, skok daleký, zeď, viadukt a proskokový kruh
 • zónové -  kladinu, áčko (šikmá stěna, viz obrázek), houpačku a stůl
 • probíhací -  tunely pevné a látkové, a slalom

 

 Soubor:Acko.jpg

 

Jak dávat povely ?

Je třeba mít povel pro každou překážku. Jaký povel si zvolíte, záleží pouze na Vás, ale je dobré držet se několika základních pravidel

 • povely si nesmí být navzájem podobné
 • povel musí být i pro Vás snadno zapamatovatelný
 • držte se pravidla: jednomu cviku/překážce odpovídá jeden povel
 • nezapomínejte, že jméno psa není povel (samozřejmě oslovením psa můžete upozornit, že od něj budete něco vyžadovat, ale samotné „Rexi!“ nemůže jednou znamenat „ke mně“, podruhé „fuj“, potřetí „sedni“...)
 • povely dávejte včas a srozumitelně
 • povel neopakujte, na jeden povel musí pes začít reagovat (i pokud dáváte běžný povel „sedni“, musí mu odpovídat adekvátní reakce pejska, není možné mu povel 5x zopakovat, než uzná za vhodné se posadit)

Povel je nutno podpořit i gestem, protože v rychlosti, kterou pejsek bude běhat, nerozliší dvě překážky vedle sebe pouze na povel. Gesta by měla být pro psa dobře viditelná a pro psovoda při běhu pohodlná.

Mimo povelů pro překážky budete potřebovat i několik pro určení směru běhu, proto i je dobře rozmyslete. Jsou to pokyny pro

 • pohyb vpřed
 • přivolání psa k sobě
 • zabočení vpravo/vlevo (buď můžete používat povel pro každou stranu, nebo budete pejska jedním univerzálním upozorňovat na změnu a gestem mu naznačíte, kam se poběží)
 • stažení psa kolem bočnice
 • ideální je mít s pejskem zvládnuté i odložení (v jakékoli pozici bohatě postačí 15 vteřin)

 

Na co nesmím při tréninku zapomínat ?

 

Pejsek by měl být, než dorazíte na cvičiště, vyvenčený a neměl by být unavený, ale přiměřeně proběhnutý. Je dobré psa (ale i sebe) před samotným tréninkem rozcvičit, rozehřát a namotivovat. Buď s ním můžete chvilku dělat poslušnost, tím i upoutáte pozornost, nebo si s ním prostě pohrát.

Na trénink si nezapomeňte vzít vše, co budete potřebovat: hračky a odměny pro pejska, pohodlné vodítko a obojek, které nebudou pejskovi ani Vám překážet.

Vy nepodceňujte vhodnost oděvu a obuvi na běhání, ať se můžete plně soustředit na výcvik (a ne si hlídat, kde se Vám rozepíná zip). Co se bot týká, agiliťákům se nejlépe osvědčují kopačky, protože v nich můžete pohodlně běhat i na mokré trávě.

Nezapomínejte ani na pohodlí pejska, když zrovna necvičí (neleží na přímém sluníčku, v mokru, má přístup k vodě...?)

Pro každé cvičení se obrňte trpělivostí a nezapomínejte, že chyba bývá v 99% zaviněna psovodem :-), protože nedává pejskovi srozumitelné pokyny. A naopak za každou maličkost ho bouřlivě chvalte a nebojte se nešetřit odměnami.

 

Jak pracovat při samostatném tréninku ?

 • nejprve si pořádně rozmyslete, co si postavíte a upravte si výšku překážek pro Vašeho pejska (je dobré procvičovat obdobné sekvence, jako jste měli na hodině s instruktorem a zbytečně neexperimentovat s těžkými kombinacemi)
 • střídejte vedení po pravé i levé ruce
 • dávejte pejskovi jasné povely a snažte se zajistit jejich správné provedení
 • pokud vydáte povel, trvejte na jeho splnění, ať se pejsek nenaučí dělat, co chce sám
 • pokud se Vám sekvence povede, už ji neopakujte!
 • pokud se nepovede, pejska nijak nekárejte, neomlouvejte se mu, prostě odejděte z parkuru a zamyslete se nad tím, co děláte špatně, jak změníte vedení
 • nedaří-li se Vám určitá sekvence opakovaně, odložte ji úplně (na hodině s trenérem ji pak proberete)
 • začněte cvičení něčím jednoduchým, co umíte, ať se pejsek rozběhá a Vy upoutáte jeho pozornost
 • zakončete trénink opět něčím, co pejsek umí, ať odcházíte ze cvičiště spokojeni a s pochvalou
 • pokud zrovna neběháte, odejděte z parkuru a snažte se nebýt v cestě ostatním
 • půjdete-li cvičit i v mokrém počasí, uvědomte si, že to může pejskovi klouzat (mokré zónové překážky je lepší vynechat úplně)